Förebygga ohälsa

Den allra bästa sjukvårdspolitiska åtgärden är förstås den som innebär att sjukdom inte uppkommer, dvs att förebygga ohälsa och främja hälsa. Vinsten för individen, som slipper att bli sjuk och slipper genomgå behandlingar som ibland kan vara både besvärliga och smärtsamma, är förstås enorm. Men på sikt är det också nödvändigt ur ett samhällsperspektiv om inte alla resurser ska slukas på att reparera sådant som vi faktiskt kan undvika och när vi vet att resurser så väl behövs på andra håll; skola, polis och äldrevård för att bara nämna några exempel.

På den här sidan ska vi redogöra för våra tankar, idéer och förslag som rör det förebyggande arbetet inom vården och det sätt som regionen har möjlighet att påverka det övriga samhället i en mer hälsopräglad inriktning.