KLIMATFÄRDPLAN

för region östgergötland

Klimatfärdplanen gäller regionens egen verksamhet som i stor utsträckning är vårdinrättningar i form av exempelvis sjukhus och vårdcentraler.

Klimatfärdplanen beskriver ett nuläge, redovisar målsättningar och anger olika åtgärder för att nå målen. För nuläge klicka HÄR

Klimatfärdplanen bryts ner i olika fokusområden, 13 till antalet:

 avfall
 bygg
 energi
 kapital
 kollektivtrafik
 livsmedel
 materialanvändning
 medicinska gaser och köldmedia
 tjänsteresor
 patientresor
 övriga resor
 klimatanpassning
 ledning, kommunikation och kompetens