”Gör något aktivt , gör något tillsammans och gör något meningsfullt!”

”Gör något aktivt , gör något tillsammans och gör något meningsfullt!”


Så lyder parollen i den evidensbaserade metoden ABC ( Act – Belong – Commit) som nu Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har beslutat att främja införande av. Syftet är att göra befolkningen uppmärksam på hur man kan främja sin egen och andras psykiska hälsa.


Metoden har sitt ursprung i Australien och sedan har anpassats i bl a Danmark och införs nu också i Norge.

Den psykiska ohälsan ökar och varannan person förväntas någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Äldres ensamhet och isolering har i många avseenden förstärkts av den rådande pandemin och många äldre beskriver den ofrivilliga ensamheten som en riskfaktor för psykisk ohälsa. Här kan ABC-metoden bidra till att stärka viktiga funktioner. I första skedet är målgruppen äldre, ensamma personer men kan sedan utvidgas till fler målgrupper.Regionens roll är att vara ett processtöd för att initiera, samordna och utvärdera aktiviteterna. Ansvaret för själva aktiviteterna ligger till stor del på olika aktörer såsom intresseorganisationer, kommunal äldreomsorg etc.


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla