Grön återhämtning i statens höstbudget

”Idag får vi veta att Miljöpartiet har lyckats satsa ännu mer på att rädda och skydda vår viktiga natur och dessutom ett antal satsningar som leder till en grön omstart av Sverige. Det är jag tacksam över! Ju fler vi är - ju större skillnad kan vi göra”Regeringen presenterar idag nära 10 miljarder som bidrar till att möta såväl coronakrisen som klimatkrisen.

Några exempel:

• Satsning på att energieffektivisera flerbostadshus • Fortsatt grön omställning av industrin och näringslivet. Bl a förlängning av klimatklivet och återvinning av metaller. • Stöd till regionernas kollektivtrafik, underhåll av järnväg m.m. • Mer natur för fler. Skydd av värdefull natur, restaurering av våtmarker, hållbart fiske och i minskade läkemedelsutsläpp m.m.


Läs mer om Miljöpartiets och regeringens satsning här
0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla