Klimatfärdplan klubbas

Uppdaterad: 22 nov 2019

Agneta Niklasson (MP), regionråd


Idag antar Regionfullmäktige en klimatfärdplan för regionens verksamheter. Syftet är att redogöra för hur Region Östergötland kan komma så nära målet om klimatneutral verksamhet för de direkta utsläppen som möjligt. Den ger även förslag på nya målsättningar för hur regionen kan minska sitt klimatfotavtryck. Såväl slutmål, delmål och åtgärder för att nå målen framgår av planen.

Följande områden ingår i Klimatfärdplanen:

· avfall · bygg · energi · kapital · kollektivtrafik · livsmedel · materialanvändning · medicinska gaser och köldmedia · tjänsteresor · patientresor · övriga resor · klimatanpassning · ledning, kommunikation och kompetens.


Så här ser fördelning ut vad gäller klimatpåverkan från regionens verksamhet:


(Observera att omställningen till en kollektivtrafik som drivs helt fossilfritt inte syns i figuren eftersom detta skedde under år 2019 och figuren baseras på resultat 2018.)


Förbrukningsmaterial inom sjukvården som syns det viktigaste utvecklingsområdet. Klimatfärdplanen innehåller därför mål om att ”plastbanta” i viktiga produktområden för att på så sätt minska användningen av fossila material.


Arbetet med Klimatfärdplanen blir en väldigt viktig del i miljöpolitiken för denna mandatperiod. Denna hemsida kommer följa utvecklingen och redovisa resultaten vartefter.


Läs hela Klimatfärdplanen här

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla