Klimatklivet viktigt för regionala satsningar

Debattartikel i NT och MVT


På onsdag överlämnar regeringen sitt förslag på statsbudget för 2020 till riksdagen. Miljöpartiets bidrag är bland annat ytterligare förstärkningar när det gäller satsningar på miljö och klimat. Att miljö- och klimatinvesteringar görs i statens budget är avgörande för att vi ska kunna se våra barn i ögonen. Klimatkrisen är här och nu, och det är inte någon annanstans och någon annan gång som åtgärderna måste göras. Att ta ansvar för klimatet och miljön är en fråga om att ta ansvar för hela samhället- inte bara i år utan också för alla framtida år. Förra hösten blev det svart på vitt - när moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater får bestämma prioriteras miljö och klimatfrågorna drastiskt ner.


Som regionpolitiker vill jag särskilt lyfta klimatklivet. Klimatklivet skapar förutsättningar för kommuner, landsting och näringslivet att göra gröna investeringar och ställa om. Genom pengarna från klimatklivet byggs laddinfrastruktur ut i hela landet, cykelvägar byggs ut och fler åtgärder för att drastiskt få ner utsläppen blir möjliga. Ett bra exempel här i länet på vad pengarna från klimaklivet kan innebära är de satsningar som gjordes för att ta bort de negativa konsekvenserna av lustgasanvändningen inom sjukvården.


Lustgas är en mycket potent växthusgas och ger en nästan trehundra gånger så stor klimatpåverkan som koldioxid per viktenhet. Lustgas har också en negativ inverkan på ozonskiktet. Samtidigt spelar lustgasen en viktig roll inom vården, exempelvis som smärtlindring vid förlossningar. Lösningen är därför inte att ta bort lustgasen utan att lustgas som andats ut, och överskottsgas, tas omhand via ett ventilationssystem och leds vidare till en destruktionsanläggning. Sådana anläggningar finns nu både på Universitetssjukhuset och på Vrinnevisjukhuset. De statliga klimatklivspengarna har varit mycket viktiga för dessa investeringar.


Agneta Niklasson (MP), regionråd

Därför är det mycket positivt att det i kommande års statsbudget avsätts nästan 2 miljarder till Klimatklivet. Det gör att ännu fler klimatsmarta investeringar kan göras runt om i kommuner och i regioner. I Östergötland och i regionorganisationen ser jag exempelvis stora möjligheter att skynda på elektrifieringen av motorburna transporter, utbyggnad av infrastruktur för biodrivmedel och få till en klimatsmartare livsmedelshantering.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla