Kraftsamling inom Life Science

Idag fattar Regionstyrelsen beslut om att etablera en Life Science nod i Östergötland som ska ha en inriktning mot medicinsk teknik. Denna kraftsamling inom Life Science är ett samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings universitet med starkt engagemang från näringslivet. Satsningen har koppling till Agenda 2030 målen om hälsosamma liv(mål3) och hållbart företagande(mål 9). Företagsutveckling och innovation i länet är en viktig komponent.


- Huvudsyftet är dock att genom nya tekniska lösningar skapa en

Agneta Niklasson (MP)

, bättre behandlingsmetoder och bättre möjligheter för medborgare att ta kontroll över sin egen hälsa. Mer vård i hemmet, en stärkt patientsäkerhet och kortare vårdköer är andra förväntningar som jag på sikt har, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla