Områdesansvar i primärvården

På regionfullmäktiges november sammanträde lyfte Catarina Engström satsningar på hälsa i sitt anförande:

"Har Östgötarnas hälsa blivit bättre?

En viktig fråga för oss politiker när vi fattar beslut om Region Östergötlands finansplan och de satsningar vi har gjort och tänker göra inför 2020. Svaret på frågan är: Ja, Hälsan i Östergötland har blivit bättre men inte för alla. Hälsan är inte jämlik.

Vi vet att det finns socioekonomiska skillnader när det gäller levnadsvanor och att den förtida dödligheten är relaterad till socioekonomisk status

.

WHO bedömer att minst 80 % av all hjärtsjukdom, stroke och diabetes 2 och 40 % av all cancer skulle kunna förebyggas genom att påverka ogynnsamma levnadsvanor.

Mycket har gjorts för att minska skillnaderna men långt ifrån tillräckligt.

Ett viktigt steg är Hälso- och sjukvårdsnämndens nyligen fattade beslut att tilldela vårdcentralerna ett geografiskt områdesansvar för folkhälsosatsningar. Tillsammans med andra aktörer, kommunen, företag och civilsamhället innebär uppdraget att arbeta med förebyggande insatser riktade till befolkningen i närområdet för att stärka livsmiljöer där människor bor, går i skolan o arbetar.

Här går det att både skapa bättre livsvillkor och spara pengar. Hälsofrämjande och förebyggande insatser är kostnadseffektiva i kampen för en jämlik hälsa.”
1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla