Stärkt forskning inom den nära vården

Regionstyrelsen fattade den 9 december flera beslut som ska stärka forskningen inom den nära vården. En tvärprofessionell forskningsskola startas inom den nära vården där medarbetare från olika professioner ges förutsättningar att forska. Akademiska vårdcentraler utvecklas med uppdrag att stärka allmänmedicinsk forskning.


Forskarskola

En hållbar forskningsmiljö förutsätter utbildningsmöjligheter för medarbetare och en forskarskola skapar möjligheter att öka forskningskompetensen hos dem. Den bidrar också till att stärka och utveckla forskningen inom nära vård och primärvård för att stödja omställningen till en god nära vård. Tanken är att forskarskolan ska baseras på digital undervisning och distansarbete så långt det är möjligt.

Akademiska vårdcentraler En akademisk vårdcentral - som är en del i den universitetssjukhusenhet som finns inom primärvården i regionen - har ett särskilt uppdrag att främja allmänmedicinsk forskning, stimulera utveckling av hälso- och sjukvården, samverka med andra vårdaktörer och bidra till en högkvalitativ utbildningsmiljö. Primärvårdscentrums arbete med att utveckla forskningsfrämjande miljöer stärks därmed. Det är viktigt att bredda forskningen, både för att öka attraktiviteten som arbetsgivare och för att kunna ge patienten en ännu bättre vård0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla