Tinnerbäckshuset första etapp klar - stor grön framgång


Till vänster i bild Marita ström, verksamhetschef Psykiatriska kliniken i Linköping och till höger Bjarne Olinder, chef för Psykiatricentrum


Med Tinnerbäckshuset avslutas nybyggnationen på universitetsområdet, Framtidens US. Första delen är nu klar och all vuxenpsykiatri, BUP avdelning 40 samt forskningsverksamhet kan flytta in. Det är förstås i första hand en stor glädje för verksamheterna och patienterna men det är också en stor grön framgång då huset byggs som ett energisnålt passivhus.


Hela Tinnerbäckhuset ska stå klart 2024. Då samlas även habiliteringen, beroendemottagningen och barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård där. Det finns många stora och intressanta projekt runt om i Sverige som rör lågenergihus och passivhus men tämligen säkert kan man säga att Tinnerbäckshuset kommer att vara bland de absolut största i landet.


Även miljön i huset och för patienterna håller väldigt hög nivå. För att skapa en läkande inomhusmiljö har varma färger och naturmaterial använts och det har satsats på mycket konst som ska ge lugn. Vid huset kommer det att finnas en utomhusgård för både rekreation och träning.


- Det här är ett av Sveriges största passivhus. Energianvändningen kommer att vara mycket låg, ungefär hälften av Boverkets krav för energiförbrukningen på ett sjukhus. Det är glädjande att regionen på detta sätt bidrar till ett mer klimatsmart samhälle, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla