Unga kvinnors psykiska ohälsa - oroväckande utveckling

Den psykiska ohälsan bland unga ökar där den främsta orsaken är stressrelaterade tillstånd. Störst är ökningen bland unga kvinnor. Allt fler östgötar blir sjukskrivna och ökningen i Östergötland är, sedan hösten 2018, högre i jämförelse med invånare i övriga Sverige. Östergötland har annars tillhört de län som har haft lägst antal sjukpenningdagar under de senaste åren. Vården behöver möta och stävja denna utveckling.


- Den ökade psykiska ohälsan bland unga främst kvinnor är mycket bekymmersam. Det är viktigt att verksamheterna följer de överenskommelser och riktlinjer som finns. Bra förebyggande insatser kan betyda att människor inte behöver bli sjukskrivna, säger Catarina Engström (MP), ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden.


- Men man behöver också reflektera över orsakerna till ökade sjukskrivning och ökad psykisk ohälsa bland unga. Man behöver titta närmare på arbetssituation och arbetsmiljö i det större sammanhang som är ett samhälle och ett familjeliv i förändring, säger

), ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla