Utveckling av cancervården

I Sverige finns sex regionala cancercentrum, varav region Östergötland tillsammans med Jönköping och Kalmar utgör ett. Alla patienter med välgrundad misstanke om cancer ska erbjudas behandling inom en viss tid. Det gör att man som patient ska få veta när olika undersökningar, behandlingar och eventuella operationer ska ske. Vid vissa cancerformer behöver man omhändertagande snabbare än vid andra.

- Allt fler överlever sin cancer, t ex har 95 % av patienterna med bröstcancer en 5 års överlevnad. Ändå finns det kvar att göra, inte minst kring att hålla väntetiderna, där vi inte når ända fram, säger Hildegard Jarskog (MP), ledamot behovsberedning 4

Hildegard Jarskog

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla