Agneta 

Gruppledare och regionråd 

Jag heter Agneta Niklasson. 


Mitt miljöengagemang kom igång redan när mina barn var små. När det var dags att ge smakportioner av grönsaker började jag tänka på hur de var odlade.

 

Fanns det rester av bekämpningsmedel i morötterna och potatisen som jag mosade till mellanmålet? Vid den tiden var det tidskrävande och krångligt att få tag på ekologiska
grönsaker, det fanns bara i specialaffärer.


Idag har vi kommit en bit på väg med ekologisk, giftfri mat men mycket återstår att göra. Region Östergötland serverar många måltider varje dag i sin verksamhet. De ska självklart vara så näringsrika som möjligt och naturligtvis ska de inte innehålla några miljögifter.


Sambandet mellan miljö och hälsa är som du förstår en av mina hjärtefrågor.
Det bästa är naturligtvis om sjukdom och ohälsa aldrig uppstår. Därför vill Miljöpartiet satsa mer på de förebyggande och hälsofrämjande insatserna. Det ska genomsyra hela sjukvården men är särskilt viktigt i primärvården.

Bengt Cete

Ledamot Regionfullmäktige

Trafik, samhällsplanering, folkhälsa

Jag heter Bengt Cete


Mitt engagemang för vår livsmiljö bygger på den enkla och självklara insikten om att naturlagarna inte är förhandlingsbara. Vi har pressat naturen och hela planeten Jorden till en situation där villkoren för vår egen och alla andra arters överlevnad håller på att totalt förändras. Vi ser också att orättvisorna och klyftorna mellan människor växer, liksom rädslan och egoismen. Vi har två stora klimatproblem, det meterologiska  och det mänskliga.

I regionpolitiken vill jag främst verka för en samhällsplanering som är så ekologisk-, social- och demokratiskt hållbar som möjligt. I detta arbete är kollektivtrafiken en strategisk hörnsten, liksom en samordnad samhällsplanering över länet.

Hälsan är tyvärr ojämnt fördelad i befolkningen där de grupper som är socialt- och ekonomiskt utsatta har betydligt sämre hälsa än de bättre ställda. Detta är givetvis inte socialt hållbart och ger samhället stora kostnader. Därför är en god och jämn hälsa ett viktigt mål i mitt politiska arbete.

Catarina Engström

Ledamot Regionfullmäktige

Ordförande behovsberedningen

Hälso - och sjukvård

Jag heter Catarina Engström

 

Jag brinner för att göra vården så bra som möjligt för östgötarna. Ett viktigt sätt är att se till att ohälsa aldrig uppstår. Om vården kan jobba mer med att förebygga sjukdom och främja hälsa så skulle mycket vara vunnet. Även andra aktörer i samhället måste bidra för att stärka folkhälsan och göra oss alla mer friska och motståndskraftiga.

 

Rent konkret kan vården utforma olika program för att hjälpa människor att komma till rätta med levnadsvanor som leder till ohälsa. Det kan vara tobak, alkohol eller andra former av missbruk. Vården kan bli mycket bättre på stötta förändring av dåliga matvanor och att få människor att börja röra på sig mer.

Hildegard Jarskog

Ersättare Regionfullmäktige

Hälso - och sjukvård

Jag heter Hildegard Jarskog

Jag har varit politiskt aktiv sedan 2002 först som ledamot/ersättare i Vård- och omsorgsnämnden i Norrköping och senare även i Socialnämnden.

 

2006 fick jag möjligheten att engagera mig i landstingspolitiken och där har jag funnits i Patientnämnden, i Landstingsfullmäktige/Regionfullmäktige och som ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Dessa frågor ser jag som viktiga

 

  • Satsa förebyggande och inte reparera skadorna på människor i efterhand, alltså förebygga ohälsa

  • Behovet ska styra vårdens resurser

  • Att äldre multisjuka måste få ett omhändertagande med helhetssyn på patienten, inte bara för den åkomma de söker för akut inom sjukvården

  • Ökat samarbete med kommunerna för att möta barns och ungas psykiska ohälsa Skolhälsovården och sjukvården måste hjälpas åt för att hjälpa dessa unga.

  • Regionen måste skapa arbetstidsmodeller så personalen orkar arbeta ett helt arbetsliv

  • Digitalisering och E-hälsa för att klara den framtida vården

  • Satsning på habilitering och rehabilitering för att öka/bibehålla förmågor 

  • Skolhälsovården borde föras över till regionen

  • Förstärka primärvården för att kunna genomföra Nära vård

  • Klimatneutral region

Robert Damberg

Ledamot Regionfullmäktige

Ersättare Regionstyrelsen

Medarbetarfrågor/Kompetensförsörjning

Jag heter Hildegard Jarskog


TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT '

TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEX

Jag heter Robert Damberg

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

Christoffer Sjögren

Ersättare Regionfullmäktige

Ledamot Regionutvecklingsnämnden

Näringsliv, utbildning, arbetsmarknad

Jag heter Hildegard Jarskog


TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT '

TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEX

Jag heter Christoffer Sjögren

Mitt politiska verk började med engagemang i Miljöpartiet i Sollentuna där jag fick ansvara för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor på gymnasial och eftergymnasial nivå. Jag har sedan arbetat som politisk sekreterare i Sigtuna kommun och förvaltningssekreterare inom omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. En otal mängd interna uppdrag har avlöst varandra, däribland ordförande i lokalorganisationen i Sollentuna och Mjölby.

 

Numera har jag gruppledar-rollen i Mjölby kommun och i Region Östergötland sitter jag alltså som gruppledare i Regionutvecklingsnämnden där jag med mina samlade erfarenheter verkar för att stärka Östergötlands attraktionskraft för företagande och utveckling, för att i förlängningen kunna attrahera nya innovativa lösningar och sysselsätta fler i branscher som förbättra regionens förmåga att utvecklas hållbart och förse invånarna med service som ökar deras välmående

Mia Sköld    

Ersättare Regionutvecklingsnämnden

Kulturfrågor

Jag heter Hildegard Jarskog


TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEXT

TEXT TEXT '

TEXT TEXT 'TEXT 

TEXT TEXT 'TEX

Jag heter Mia Sköld

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

Cvijeta Stojnic Karlsson

Ersättare Trafik och samhällsplaneringsnämnden

Landsbygdsfrågor

Jag heter Cvijeta Stojnic Karlsson

Mitt yrke är ekonom.
För närvarande är jag regionpolitiker. Jag drivs av insikten att vi måste ta
tag i hållbarhetsfrågorna. Som ekonom känns det naturligt att vilja värna
och hushålla med alla slags resurser.
Idag lever vi över våra tillgångar såväl ekonomiskt, som ekologiskt och socialt.

 

Det sista är inte minst viktigt. Jag vill verka för minskade klyftor och minskad
segregation och därmed skapar vi det socialt hållbara samhället. Jag vill bidra

till ett rättvist samhälle med samma rätt till vård oavsett var man bor. Det ska vara medicinska behov som avgör vilken vård man får och inte vilken ekonomi, kön eller bakgrund man har. Det är viktigt att näringsriktig mat som hjälper tillfrisknandet serveras i vården.