Vård nära människan

Miljöpartiet har ett stort engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Svensk sjukvård
är i långa stycken fantastisk, men det finns också ett behov av utveckling. Du som patient ska möta en inkännande vård med hög service. En stor del av vården ska finnas nära. I en väl utrustad primärvård, i form av digitala alternativ och när behoven är extra stora i
form av mobila insatser och vård i hemmet.

En satsning och en omställning mot nära vård innebär:

  • En förstärkt primärvård som kan ta fler patienter än idag och därmed avlasta sjukhusen, inte minst akutmottagningarna.

  • Mer av öppenvård, dvs färre inläggningar på sjukhus

  • Mer vård i hemmet som också innebär att färre behöver vårdas på sjukhus

  • En ökad mobilitet, vården kan i fler fall än idag komma till dig. Mobil röntgen är ett bra exempel.

  • En ökad digitalisering, som både innebär att du kan få vård på distans och att du får en ökad makt över din situation, exempelvis tillgång till din journal via nätet.

  • En ökad samverkan med kommunerna som innebär en ökad smidighet och minskad risk att patienter faller mellan stolarna. Ett bra exempel är barn- och unga som upplever psykisk ohälsa.

  • Överhuvudtaget en större kontakt mellan vård och det omgivande samhället där inte minst satsningar för att främja hälsa och förebygga ohälsa är viktig